Deze website is eigendom van:

Bij Van Assema
Penningsveer 5
2065 AM Haarlemmerliede

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34099259.

De bescherming van uw persoonsgegevens
Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij gebruiken en bewaren persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt. Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. De op onze website ingevulde persoonsgegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij?
Wanneer u via onze website een huurboot reserveert, dan beschikken wij over de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om met u over de verhuur te communiceren. 

Deze gegevens worden opgeslagen in het reserveringssysteem van LeisureKing. Als u deze gegevens niet wenst te verstrekken, kunt u geen boot huren. 

Cookies
Deze website maakt géén gebruik van cookies.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor de doel(en) waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wanneer u met ons een overeenkomst heeft gesloten of een dienst afneemt (bijvoorbeeld onderhoud aan uw boot, het huren van een boot), dan is daarvan een factuur opgemaakt. De Belastingdienst stelt wettelijk verplicht dat deze facturen 7 jaar moeten worden bewaard. Daarna zullen deze alsnog binnen 6 maanden worden vernietigd.

Wilt u uw toestemming inzien of intrekken?
U kunt ons te allen tijde vragen om aan u te overleggen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kunt u op elk gewenst moment aanpassen welke gegevens wij van u verwerken of uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens helemaal intrekken. Stuur ons hiervoor een verzoek per e-mail op [klik hier om ons te mailen]. Wij zullen dan binnen 4 weken op uw verzoek reageren. 

Beveiliging
Het berichtenverkeer tussen uw pc, telefoon of tablet en deze website verloopt via SSL/HTTPS. Dit houdt in dat het verkeer is versleuteld. Hiermee wordt ongewenst ‘afluisteren’ door derden voorkomen. Daarnaast wordt deze website door beveiligingssoftware gemonitord. Hiermee worden pogingen om van buitenaf toegang tot de beheeromgeving van de website - en zo tot persoonsgegevens - tijdig gesignaleerd en tegengehouden. Mocht er, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt, toch een datalek voorvallen, dan melden wij dit direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Links naar externe bronnen
Wanneer wij op deze website verwijzen naar een externe website, dan verlaat u onze website en kan het zijn dat u op een website terechtkomt waar cookies of trackers zijn geplaatst. Bij Van Assema heeft hier geen inzage in en kan dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele verzameling van persoonsgegevens door deze externe websites.

Wijzigingen in het privacybeleid
Zodra het privacybeleid wijzigt, vindt u deze wijzigingen op deze pagina terug. Wij stellen u daar niet actief van op de hoogte. 

 

Contact

Bij Van Assema
Penningsveer 5
2065 AM Haarlemmerliede

Telefoon
023-5310971
(Bootverhuur alleen online te reserveren)

E-mail
[klik hier om ons te mailen]

Huisregels en algemene voorwaarden

Onze huisregels (.pdf) zijn er om ieders verblijf in de jachthaven zo prettig mogelijk te maken. Op alle overeenkomsten zijn algemene voorwaarden (.pdf) van toepassing. 

Lees verder

Openingstijden jachthaven

Zomer (april-oktober)
Het jachthaventerrein is 's zomers alle dagen van de week toegankelijk. 
Havenmeesters zijn beschikbaar van dinsdag t/m zondag van 9.00 tot 17.00 uur.

Winter (oktober-april)
Het jachthaventerrein is 's alle dagen per week toegankelijk van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Houdt er rekening mee dat de havenmeesters gedurende de winterperiode niet altijd aanwezig zijn op de haven.

Wilt u ons spreken? Bel dan onder openingstijden naar 023-5310971, dan komen wij naar u toe.